Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • ZAPRASZAMY NA ZAWODY PŁYWACKIE DNIA 09.07.2022 R. GODZ.10.00 BASEN W MIĘDZYLESIU

  Data publikacji: 27-06-2022 13:34
 • INFORMATOR CZERWIEC 2022 R.

  Data publikacji: 24-06-2022 08:35
 • BASEN KĄPIELOWY SEZON 2022 R.

  INFORMACJA DLA KLIENTÓW BASENU ZE WZGLĘDU NA AWARIĘ TERMINALA PŁATNICZEGO PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKOWA !!! Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 08-06-2022 14:56
 • OGŁOSZENIE O L SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 28 CZERWCA 2022 R

  Data publikacji: 20-06-2022 10:10
 • OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW..

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), uruchomionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowalnego.    W przypadku lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni, gdzie istnieje wspólne źródło ciepła, to zarządca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ewidencji. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne, deklarację musi złożyć właściciel samodzielnie. Jeśli  w budynku nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB składać nie musimy.   Deklarację można złożyć  na dwa sposoby: elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl (wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany). w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. Formularze deklaracji do pobrania: PDFFormularz A.pdf PDFFormularz B.pdf Formularze w wersji papierowej  można także pobrać w  Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 22.   Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.   Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych, ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.   Na zgłoszenie źródła ciepła, które uruchomione zostało przed 1 lipca 2021 r. właściciel/zarządca ma 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.) natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.   Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji dostępne są  na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq   Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.
  Data publikacji: 20-06-2022 09:02
 • USZKODZONA FIGURA NEPOMUCENA W DOMASZKOWIE

  Brak opisu obrazka W związku z uszkodzeniem figury Nepomucena przy stadionie w Domaszkowie Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zwraca się z prośbą o jakiekolwiek informacje dotyczące aktu wandalizmu i jego sprawców. Jednocześnie za wskazanie sprawcy, bądź sprawców, wyznaczył nagrodę w wysokości 2 500 zł.           Sprawa została zgłoszona Policji i trwa postępowanie mające na celu ustalenie i ukaranie sprawców. Jeśli sprawcy sami zgłoszą się do Burmistrza bądź Policji, będzie można zastosować złagodzenie kary za dokonanie przestępstwa.
  Data publikacji: 13-06-2022 11:21
 • GMINA MIĘDZYLESIE NA TARGACH TURYSTYCZNYCH W CHORZOWIE

  Data publikacji: 22-06-2022 09:59
 • Wolne miejsca w przedszkolu !

  Data publikacji: 10-06-2022 11:02
 • Zaproszenie na webinarium WSSE i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i DARR - Projekty grantowe dla MŚP – Bon na innowacje

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 08-06-2022 11:26
 • DNI MIĘDZYLESIEA W OBIEKTYWIE

  Data publikacji: 07-06-2022 14:48
Wersja XML